Společně si posviťme
na Vaše energie​

Neplaťte víc, než musíte!

Nabízíme efektivní správu vašich energií

Náš tým je schopen postarat se o energii ve vaší domácnosti nejen ze solárních panelů. Abychom dostáli svému cíli, a to podílet se na vytváření udržitelné budoucnosti, nabízíme další služby jako je výkup přebytků z fotovoltaických elektráren. V případě, že fotovoltaickou elektrárnu nevlastníte, pak vám zajistíme nejvhodnějšího dodavatele energie, Vám přesně na míru. Záleží nám na tom, aby budoucnost byla udržitelná i pro vaši peněženku.
V dnešní době, kdy se trh s energiemi neustále vyvíjí, je dobré mít vedle sebe partnera, který zajistí nejvýhodnější správu energií pro konkrétního odběratele/velkoodběratele. Díky velkému množství firem na trhu je zásadní znalost právních předpisů, firem dodávajících energie na českém trhu a v neposlední řadě i znalost všech dostupných produktů.

Rodinné domy

Velkoodběratele

Firmy

Výběr dodavatelů

LEMAKO solar vám provede analýzu výdajů a spotřeby energie a navrhne vám řešení šité na míru včetně nejvhodnějšího dodavatele a nejvhodnějšího produktu právě pro vás.
Jsme schopni zařídit výhodné smlouvy s následujícími dodavateli:

Výkup přebytků z Vaší fotovoltaické elektrárny

Pokud již máte nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu, případně nad ní uvažujete, je dobré prozkoumat i možnosti výkupu přebytků vámi vygenerované energie. Zda, kdy a za jakých podmínek prodávat. Zde také existuje hodně možností. Stejně tak i v tomto případě společně vybereme nejlepší možnost pro Vás.

Vámi vyrobenou energii je samozřejmě v první řadě vhodné ukládat do baterií. Pokud ale i tak máte energie přebytek a všechny spotřebiče v domácnosti už více energie nespotřebují, můžete energii navracet zpět do sítě.

Jaké máme možnosti prodeje přebytků do sítě?

 • Prodej energie do sítě za momentální cenu na trhu (cena spotová) – může vám občas zvednout krevní tlak, ale dá se s ní leccos vymyslet
 • Prodej energie zpět do sítě za předem stanovenou cenu na určité časové období (cena fixní) – jedná se o jistotu, se kterou si dále „nevyhrajete“

  Tyto dvě možnosti se mezi sebou dále dají nakombinovat, kdy se můžete rozhodnout, že prodávat budete za A a vykupovat budete za B, například.

  Možné kombinace prodeje přebytků energie:

  1.) Nákup fixní cena – prodej spotová cena
  2.) Nákup fixní cena – prodej fixní cena
  3.) Nákup spotová cena – prodej fixní cena
  4.) Nákup spotová cena – prodej spotová cena

Tak jako u všeho i tady má každá z variant své výhody a nevýhody. S jejich vysvětlením a rozluštěním toho, která z variant je pro vás tou nejlepší vám samozřejmě poradíme.

Váš partner pro udržitelný život

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat!

Pokud jste na webu nenašli to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat pomocí našeho formuláře nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

Kontakt


Baterie

Hlavní funkcí baterie je samozřejmě ukládání el. energie, ale také slouží k vykrývání nerovnoměrností ve výrobě. Pokud dojde k zastínění panelů, např. kvůli mrakům, dojde i k poklesu výroby panelů, jelikož na ně zkrátka nesvítí slunce, ze kterého energii vyrábějí. Ke kompenzaci těchto propadů ve výrobě slouží přes den právě baterie, protože je schopná naakumulovanou energií tyto propady výroby nahradit, abyste nemuseli dokupovat energii z distribuční sítě.

Baterie Vám poskytují možnost využít vyrobenou energii i přes noc, kdy FVE nic nevyrábí. Z tohoto důvodu doporučujeme instalovat baterie s celkovou kapacitou 8-10 kWh. Také mohou sloužit jako rezerva při výpadku elektřiny (více informací v Back-up).

Námi používané baterie jsou technologie LiFePO4 a tato technologie je brána jako jedna z nejbezpečnějších z požárního i obecně bezpečnostního rizika. Průměrná životnost baterií je při limitu nabití/vybití 90% asi 6000 cyklů (1 cyklus = nabití/vybití 90% kapacity baterie) a tato životnost je garantovaná přímo výrobcem.

Fotovoltaické panely

Panely jsou relativně jednoduchou technologií fungující na základě fotoelektrického jevu a slouží k přeměně slunečního světla na stejnosměrný elektrický proud. Energie je dále poslána do střídače ke zpracování. Nejlepší orientací pro instalaci panelů je pak samozřejmě jižní strana, případně co nejjižnější.

K uchycení panelů se používá systém kotvení a uchycovacích háků, které jsou pomocí šroubů přichyceny ke krovům. U speciálních případů např. falcovaný plech se postupuje individuálně, zde to je pomocí spon na falcovanou krytinu. U ploché střechy je použita konstrukce zajišťující alespoň minimální sklon 15° se samozátěží. Samotné panely váží od 20 do 30 kg, záleží na výrobci.

Střídač / měnič

Začneme u toho nejdůležitějšího pro celou FVE a tím je její „srdce,“ kterým je měnič/střídač/invertor (všechny názvy myslí jednu technologii). Jeho hlavní funkcí je překonvertování stejnosměrné energie DC vyrobené v panelech na střídavou AC a následně ji usměrňují, kde je potřeba. V podstatě se jedná o takového překladatele, který elektřinu z panelů zpracuje na pro Vaše spotřebiče stravitelnou energii.
Výkon měniče nám značí nejen jak velkou elektrárnu zvládne řídit (10 kW měnič zvládne až 10 kWp v panelech), ale také si z toho lze vyvodit, jak velký výkon Vám zvládne poslat na fázi. Měnič zvládne poslat na fázi maximálně třetinu svého výkonu. S tím je důležité počítat – pokud totiž budete mít na určité fázi vyšší spotřebu, než je 1/3 výkonu střídače, budete muset stále dokupovat energii z distribuční sítě. Asynchronní střídače zvládají posílat energii na fázi nerovnoměrně (např. na první fázi posílá 3,3 kW, na druhé fázi 2 kW a na třetí 0,5 kW), nicméně je zde vždy hranice maxima, které je měnič schopen na fázi poslat, což je výše zmíněná 1/3 výkonu.