Dotace

FVE se dá nainstalovat skoro na všechny rodinné domy. Pokud si však chcete zažádat o dotaci, musí se jednat o rodinný dům, popřípadě o rekreační objekt, ve kterém má žadatel trvalé bydliště déle než dva roky. Jedná-li se o novostavbu, lze žádat o dotace jen na takové nemovitosti, u kterých nebyla realizace FVE požadavkem z hlediska stavebního povolení.

Administrace před realizací trvá zhruba 4-6 týdnů. Proplacení dotace je však možné až po kompletním realizaci FVE a připojení k síti. Po doložení realizace proběhne vyplacení dotace nejpozději do 2 měsíců. Měsíc je lhůta na kontrolu a administrativu a další měsíc je na administrativu a vyplacení.

Samozřejmě! Pomůžeme vám se žádostí o FVE, a jakmile bude dům připraven k montáži, domluvíme se na termínu instalace.

Je to jednoduché – musíte být vlastníkem nemovitosti, mít bankovní účet a vytvořenou e-identitu. Dotaci pak vyřídíme za vás na základě plné moci. Se vším Vám pomůžeme.

Distribuce a výkup

Vyžádáme si od Vás potřebné podklady a zpracujeme žádost ke smlouvě o připojení. Vyjádření trvá do 30 dnů. Smlouvu Vám zašleme k podpisu a poté odešleme zpět k distributorovi. Vše v tuto chvíli probíhá formou dopisů.

Přebytečnou elektřinu můžete odprodat zpět do sítě. Rádi vám pomůžeme vybrat dodavatele s tou nejvýhodnější cenou.

Nic se neděje. Připojit Vaší fotovoltaiku dokážeme i ve zjednodušeném režimu. Při posílení sítě ve Vaší oblasti můžeme požádat o rezervaci výkonu znovu.

Obecné informace

Panely s vámi budou opravdu dlouho. Většina dodavatelů poskytuje jednak produktovou záruku typicky na 12–15 let, jednak záruku na pokles výkonu, která trvá od 25 do 30 let.

Nejvíce používáme střídače SOLAX. Pokud jde o panely, u nichž se nabídka mění častěji, vybíráme vždy nejlepší dostupné moduly na trhu – aktuálně panely Risen.

Cena je vždy individuální. Na první schůzce se domluvíme na potřebné velikosti FVE a jejím využití. Pak vám sestavíme nabídku na míru. Dotace pokryje až 50 % celkových nákladů a její výše je až 220 tis. Kč (ve zvýhodněných krajích)

Pochopitelně se snažíme realizovat projekty co nejdříve. 4-6 týdnu zabere projektová část (schvalování žádostí a akceptace dotace). Po tomto úkonu realizujeme fotovoltaickou elektrárnu do 2 měsíců. Další 2 měsíce má dotační fond na vyplacení dotace.

Zpravidla den instalují montéři panely na střechu a 1-2 dny zabere část elektroinstalace. Vše ale záleží na stavební připravenosti objektu, velikosti a složitosti instalace.

Baterie

Hlavní funkcí baterie je samozřejmě ukládání el. energie, ale také slouží k vykrývání nerovnoměrností ve výrobě. Pokud dojde k zastínění panelů, např. kvůli mrakům, dojde i k poklesu výroby panelů, jelikož na ně zkrátka nesvítí slunce, ze kterého energii vyrábějí. Ke kompenzaci těchto propadů ve výrobě slouží přes den právě baterie, protože je schopná naakumulovanou energií tyto propady výroby nahradit, abyste nemuseli dokupovat energii z distribuční sítě.

Baterie Vám poskytují možnost využít vyrobenou energii i přes noc, kdy FVE nic nevyrábí. Z tohoto důvodu doporučujeme instalovat baterie s celkovou kapacitou 8-10 kWh. Také mohou sloužit jako rezerva při výpadku elektřiny (více informací v Back-up).

Námi používané baterie jsou technologie LiFePO4 a tato technologie je brána jako jedna z nejbezpečnějších z požárního i obecně bezpečnostního rizika. Průměrná životnost baterií je při limitu nabití/vybití 90% asi 6000 cyklů (1 cyklus = nabití/vybití 90% kapacity baterie) a tato životnost je garantovaná přímo výrobcem.

Fotovoltaické panely

Panely jsou relativně jednoduchou technologií fungující na základě fotoelektrického jevu a slouží k přeměně slunečního světla na stejnosměrný elektrický proud. Energie je dále poslána do střídače ke zpracování. Nejlepší orientací pro instalaci panelů je pak samozřejmě jižní strana, případně co nejjižnější.

K uchycení panelů se používá systém kotvení a uchycovacích háků, které jsou pomocí šroubů přichyceny ke krovům. U speciálních případů např. falcovaný plech se postupuje individuálně, zde to je pomocí spon na falcovanou krytinu. U ploché střechy je použita konstrukce zajišťující alespoň minimální sklon 15° se samozátěží. Samotné panely váží od 20 do 30 kg, záleží na výrobci.

Střídač / měnič

Začneme u toho nejdůležitějšího pro celou FVE a tím je její „srdce,“ kterým je měnič/střídač/invertor (všechny názvy myslí jednu technologii). Jeho hlavní funkcí je překonvertování stejnosměrné energie DC vyrobené v panelech na střídavou AC a následně ji usměrňují, kde je potřeba. V podstatě se jedná o takového překladatele, který elektřinu z panelů zpracuje na pro Vaše spotřebiče stravitelnou energii.
Výkon měniče nám značí nejen jak velkou elektrárnu zvládne řídit (10 kW měnič zvládne až 10 kWp v panelech), ale také si z toho lze vyvodit, jak velký výkon Vám zvládne poslat na fázi. Měnič zvládne poslat na fázi maximálně třetinu svého výkonu. S tím je důležité počítat – pokud totiž budete mít na určité fázi vyšší spotřebu, než je 1/3 výkonu střídače, budete muset stále dokupovat energii z distribuční sítě. Asynchronní střídače zvládají posílat energii na fázi nerovnoměrně (např. na první fázi posílá 3,3 kW, na druhé fázi 2 kW a na třetí 0,5 kW), nicméně je zde vždy hranice maxima, které je měnič schopen na fázi poslat, což je výše zmíněná 1/3 výkonu.