Modelové sestavy k nahlédnutí

Ceny systémů

Připravili jsme si pro vás modelové ukázky našich nacenění kompletních realizací fotovoltaických elektráren. Ceny jsou orientační. Přesná cenová kalkulace vznikne až po osobní prohlídce technického zástupce. Kde se zohlední všechny faktory, které mění nabídku.

Návštěva technika má za následek to, že se cena ve většině případů nemění. Pokud by mělo dojít k navýšení ceny po podpisu smlouvy, tak na základě předchozí domluvy mezi oběma stranami a s písemným dodatkem ke smlouvě o provedení díla.

Varianta I.

Kompletně zálohovaný dům s ohřevem vody 9,9 kWp, střídač 10 kW, kapacita akumulace 11,6 kWh, včetně regulace přebytků a zálohy

Varianta II.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 7,2 kWp, střídačem 8 kW a kapacitou akumulace 11,6 kWh, se záhovovaným domem

Varianta III.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 5,4kW, střídač 8kW, kapacita baterie 11,6 kWh

Varianta I.

Kompletně zálohovaný dům s ohřevem vody 9,9 kWp, střídač 10 kW, kapacita akumulace 11,6 kWh, včetně regulace přebytků a zálohy

Varianta II.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 7,2 kWp, střídačem 8 kW a kapacitou akumulace 11,6 kWh, se záhovovaným domem

Varianta III.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 5,4kW, střídač 8kW, kapacita baterie 11,6 kWh

Děláme vše na klíč. O nic se nestaráte.

Naše služby poskytujeme po celé České republice

Máme za sebou instalace jak ve Velkém Šenově, tak v Hrčavě. S naším sídlem ve Velké Bíteši jsme schopní obsloužit naše zákazníky po celé České republice.

Baterie

Hlavní funkcí baterie je samozřejmě ukládání el. energie, ale také slouží k vykrývání nerovnoměrností ve výrobě. Pokud dojde k zastínění panelů, např. kvůli mrakům, dojde i k poklesu výroby panelů, jelikož na ně zkrátka nesvítí slunce, ze kterého energii vyrábějí. Ke kompenzaci těchto propadů ve výrobě slouží přes den právě baterie, protože je schopná naakumulovanou energií tyto propady výroby nahradit, abyste nemuseli dokupovat energii z distribuční sítě.

Baterie Vám poskytují možnost využít vyrobenou energii i přes noc, kdy FVE nic nevyrábí. Z tohoto důvodu doporučujeme instalovat baterie s celkovou kapacitou 8-10 kWh. Také mohou sloužit jako rezerva při výpadku elektřiny (více informací v Back-up).

Námi používané baterie jsou technologie LiFePO4 a tato technologie je brána jako jedna z nejbezpečnějších z požárního i obecně bezpečnostního rizika. Průměrná životnost baterií je při limitu nabití/vybití 90% asi 6000 cyklů (1 cyklus = nabití/vybití 90% kapacity baterie) a tato životnost je garantovaná přímo výrobcem.

Fotovoltaické panely

Panely jsou relativně jednoduchou technologií fungující na základě fotoelektrického jevu a slouží k přeměně slunečního světla na stejnosměrný elektrický proud. Energie je dále poslána do střídače ke zpracování. Nejlepší orientací pro instalaci panelů je pak samozřejmě jižní strana, případně co nejjižnější.

K uchycení panelů se používá systém kotvení a uchycovacích háků, které jsou pomocí šroubů přichyceny ke krovům. U speciálních případů např. falcovaný plech se postupuje individuálně, zde to je pomocí spon na falcovanou krytinu. U ploché střechy je použita konstrukce zajišťující alespoň minimální sklon 15° se samozátěží. Samotné panely váží od 20 do 30 kg, záleží na výrobci.

Střídač / měnič

Začneme u toho nejdůležitějšího pro celou FVE a tím je její „srdce,“ kterým je měnič/střídač/invertor (všechny názvy myslí jednu technologii). Jeho hlavní funkcí je překonvertování stejnosměrné energie DC vyrobené v panelech na střídavou AC a následně ji usměrňují, kde je potřeba. V podstatě se jedná o takového překladatele, který elektřinu z panelů zpracuje na pro Vaše spotřebiče stravitelnou energii.
Výkon měniče nám značí nejen jak velkou elektrárnu zvládne řídit (10 kW měnič zvládne až 10 kWp v panelech), ale také si z toho lze vyvodit, jak velký výkon Vám zvládne poslat na fázi. Měnič zvládne poslat na fázi maximálně třetinu svého výkonu. S tím je důležité počítat – pokud totiž budete mít na určité fázi vyšší spotřebu, než je 1/3 výkonu střídače, budete muset stále dokupovat energii z distribuční sítě. Asynchronní střídače zvládají posílat energii na fázi nerovnoměrně (např. na první fázi posílá 3,3 kW, na druhé fázi 2 kW a na třetí 0,5 kW), nicméně je zde vždy hranice maxima, které je měnič schopen na fázi poslat, což je výše zmíněná 1/3 výkonu.